• Knerd Bummer T-Shirt

  $25.00
 • Knerd Cheap Yarn Makes Me Cry T-Shirt

  $25.00
 • Knerd Does A Bear Knit In The Woods T-Shirt

  $25.00
 • Knerd I Learned To Knit In Prison T-Shirt

  $25.00
 • Knerd Yarn Or Groceries T-Shirt

  $25.00